Zakaži termin BIOrezonanca

 Zbog mišljenja da se ishranom, cjelovitim i individualiziranim pristupom mogu prevenirati galopirajuće bolesti  modernog doba odlučila se napustiti tadašnji posao i pridružuje se BIOfan timu jer je to koncept zdrave priče koja se zaista i živi!

U medjuvremenu odlazi na brojne edukacije (Banja Luka, Prag, Ljubljana) iz oblasti Biorezonatne dijagnostike i terapije i stiče certifikat za Bicom terapeuta i dijagnostičara.